SAKURA DAGOPVANG

In april 2017 werd het dagcentrum voor kinderen met een beperking geopend. Ouders en kinderen mogen gratis gebruik maken van het centrum, ook verzorgen wij het vervoer van en naar huis. Ook vluchtelingkinderen mogen gebuik maken van het centrum.

SAKURA THEATER

Het theater kan +100 personen huisvesten en heeft de beschikking over een zeer geavanceerd geluids- en beeldsysteem. Met dit systeem kan het theater in een handomdraai worden omgevormd tot een bioscoop of opnamestudio.

SAKURA HOTEL

In 2019-2020 werd het hotel gerealiseerd, een enorme klus. Dit deel van het pand was er erg slecht aan toe door de jarenlange leegstand en lekkage. Ondertussen hebben we de beschikking over een tiental prachtige kamers, inclusief badkamers en een gemeenschappelijke keuken. Op dit moment zijn de kamers nog leeg, een nieuw goederentransport moet daar op korte termijn verandering in brengen!
In samenwerking met de Fred Foundation hebben we in 2016-2020 een prachtig activiteitencentrum in Perechyn gerealiseerd. Een oude Sovjet fabriek werd omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor onze doelgroepen. In april 2017 werd een dagopvang voor kinderen met een beperking geopend. In de jaren daarna werd een theater, hotel en een sporthal gerealiseerd. De bedoeling was het hele centrum medio 2020 in gebruik te nemen, echter door de coronacrisis is de verdere uitrol van SAKURA-project op dit moment niet mogelijk.
SAKURA CENTRUM
Moscow
Stockholm
Istanbul
Warsaw
Berlin
Vienna
Ukraine

SAKURA SPORTCENTRUM

Op dit moment zijn we bezig met de laatste werkzaamheden binnen het sportcentrum. Tijdens ons laatste hulptransport (najaar 2019) hebben we een partij prachtige fitnessapparatuur naar Oekraïne gebracht. Deze machines zullen op korte termijn in het centrum worden geinstalleerd.
SAKURA SAKURA
Bezoek ons SAKURA-theater!
STICHTING CHOE - ZONNEDAUW 26A - 7443ER - NIJVERDAL - TELEFOON +31 (548) 616352 - EMAIL choe@wxs.nl