Stichting CHOE is 100% afhankelijk van giften en donaties, financiele bijdragen van bijvoorbeeld particulieren, bedrijven en instanties. Stichting CHOE ontvangt geen door de overheid verstrekte subsidies. Onze financiele positie staat meer dan eens onder druk, vooral in periodes wanneer de hulpvraag toeneemt. Uw gift stellen we dan ook zéér op prijs. Bedankt alvast!
DONATIEPAGINA
Moscow
Stockholm
Istanbul
Warsaw
Berlin
Vienna
Ukraine ANBI STATUS Stichting CHOE is per 1 januari 2008 door het Ministerie van Financien erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

REKENINGNUMMERS

Bank: NL88 RABO 0354815644 GIRO: NL16 INGB 0003 5833 00
STICHTING CHOE Christelijke Hulp Oost Europa Zonnedauw 26a 7443ER, Nijverdal Telefoon (0548) 616352

BELONINGSBELEID

Alle medewerkers van stichting CHOE zijn werkzaam op vrijwillige c.q. onbetaalde basis. Uw gift komt 100% op z’n plek!
STICHTING CHOE - ZONNEDAUW 26A - 7443ER - NIJVERDAL - TELEFOON +31 (548) 616352 - EMAIL choe@wxs.nl