ANBI STATUS Stichting CHOE is per 1 januari 2008 door het Ministerie van Financien erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. STICHTING CHOE Christelijke Hulp Oost Europa Zonnedauw 26a 7443ER, Nijverdal Telefoon (0548) 616352 REKENINGNUMMERS Bank: NL88 RABO 0354815644 GIRO: NL16 INGB 0003 5833 00 RSIN/FISCAAL NUMMER 813847102 DOELSTELLING (1) De stichting heeft als doel: het verzorgen van hulpverlening in Oost Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. (2) De stichting beoogt het algemeen nut (3) De stichting heeft geen winstoogmerk

DAGELIJKS BESTUUR

Jan Ebeltjes, Ernst Vogel, Wilma Veurink, Gerben Piksen, Egge Selles

BELONINGSBELEID

Alle medewerkers van stichting CHOE zijn werkzaam op vrijwillige c.q. onbetaalde basis.
De belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die aan de gestelde voorwaarden voldoet, krijgt de ANBI-status. Stichting CHOE is per 1 januari 2008 door het ministerie van Financien erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is aantrekkelijk voor onze donateurs omdat giften belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.
STICHTING CHOE
Moscow
Stockholm
Istanbul
Warsaw
Berlin
Vienna
Ukraine ANBI STATUS

KAMER VAN KOOPHANDEL

KvK-nummer 41027347 Uittreksel kamer van koophandel:

STATUTEN STICHTING CHOE

Gewijzigd in 2016 i.v.m. ANBI-voorschriften. Volledige versie:

ACTUEEL BELEIDSPLAN

Beleidsplan 2021
STATUTEN STATUTEN UITTREKSEL UITTREKSEL LEES MEER LEES MEER

FINANCIELE JAARVERSLAGEN

Jaarrekeningen 2012 t/m 2022
2017 2017 2016 2016 2013 2013 2015 2015 2014 2014 2012 2012 2018 2018
STICHTING CHOE - ZONNEDAUW 26A - 7443ER - NIJVERDAL - TELEFOON +31 (548) 616352 - EMAIL choe@wxs.nl
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022