INTERNAAT PERECHYN

Binnen het internaat zijn veel gemotiveerde en betrokken personeelsleden werkzaam, mensen die zijn begaan met het lot van de kinderen. Maar hoezeer het personeel zich ook inspant, opgroeien zonder ouderliefde valt de internaatkinderen erg zwaar. De kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt, dat leed is vaak met geen pen te beschrijven. Toch zijn er kinderen binnen het internaat die iets van hun leven willen maken. Er zijn inmiddels veel kinderen die na het internaat een universitaire opleiding hebben gevolgd en deze met succes hebben afgerond. Maar er zijn ook kinderen die minder succesvol zijn en in de criminaliteit zijn beland. Hierdoor staat het internaat in Perechyn (en andere vaak in een kwaad daglicht. Dit is onterecht, een internaat kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de (probleem)kinderen die zij opvangt. Die verantwoording ligt immers bij de ouders van het kind en de Oekraïense overheid.
Binnen het internaat in Perechyn verblijven +/- 90 kinderen. Een aantal van hen is wees en opgegroeid in een kindertehuis, anderen zijn door de Oekraïense overheid bij de ouders weggehaald of van de straat geplukt. Stichting CHOE bracht in april 1996 voor het eerst een oriëntatiebezoek aan het internaat. Tot op de dag van vandaag onderhouden wij goede contacten met het management, leerkrachten en kinderen. (Het internaat in Perechyn is per 1 juli 2021 gesloten, update volgt)
PERECHYN
Moscow
Stockholm
Istanbul
Warsaw
Berlin
Vienna
Ukraine
SAMEN IN ACTIE
Er gaat niets boven een eigen familie, een eigen vader en moeder. Maar wanneer je als kind te maken krijgt met verwaarlozing, misbruik en uitbuiting ben je in Oekraïne beter af in een internaat. En als het even kan in Perechyn...

KERSTACTIE

Kinderen in Perechyn maken ieder jaar deel uit van de kerstactie. Sommige kinderen gaan naar een bioscoop of speelpark in Uzhgorod, anderen krijgen een kerstmaaltijd en tractaties op school. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
HULPVERLENING In april 1996 bracht stichting CHOE voor het eerst een bezoek aan het internaat in Perechyn. De situatie binnen het tehuis was ronduit afschuwelijk. In het internaat waren op dat moment 281 kinderen ondergebracht. Voedselvoorziening was een enorm probleem en aan vrijwel alles was een chronisch tekort. In de loop der jaren hebben we dankzij onze achterban veel voor de kinderen in het internaat kunnen betekenen. De toiletgroepen werden vervangen en uitgebreid, het hoofdgebouw en bijgebouwen gerenoveerd en lokalen opgeknapt. In 1999 werd ons vakantieplan ontwikkeld en brachten de eerste kinderen hun zomervakantie in Nederland door. Er werden computerlokalen ingericht, en in oktober 2005 werd de gehele keuken vervangen. In 2008 werd een woonunit voor klas 10-11 gerealiseerd. Ook zijn er tal van activiteiten in gang gezet om kinderen mogelijkheden te geven zich te ontwikkelen op het gebied van dans, zang, muziek en kunst. We maakten samen met de internaatkinderen zes Cd’s met Oekraïense volksliederen. Verschillende kinderen uit het internaat kwamen en komen voor een medische behandeling naar Nederland. Voor de schoolverlaters werd een studentplan ontwikkeld, verschillende studenten krijgen van stichting CHOE (financiele) ondersteuning met betrekking tot huisvesting, eerste levensonderhoud en/of opleiding. Het internaat ontvangt van ons maandelijks een financiele ondersteuning daar het door de overheid beschikbaar gestelde budget niet toereikend is.

VAKANTIEPLAN

In 1999 werd voor de kinderen in Perechyn een vakantieplan ontwikkeld.
LEES MEER LEES MEER
STICHTING CHOE - ZONNEDAUW 26A - 7443ER - NIJVERDAL - TELEFOON +31 (548) 616352 - EMAIL choe@wxs.nl