OORLOG IN OEKRAINE
Moscow
Stockholm
Istanbul
Warsaw
Berlin
Vienna
Ukraine
(30-03-2022) Ook in de afgelopen dagen waren onze medewerkers in Oekraine druk in de weer met de opvang van vluchtelingen in ons appartementencomplex in Perechyn. Er zijn vluchtelingen die gaan en vluchtelingen die komen… Opvallend is dat de verhalen van de vluchtelingen steeds schrijnender worden. Vandaag werd een gezin gehuisvest dat na een bombardement n Charkiv dagenlang onderweg is geweest. De afgelopen drie nachten heeft men buiten doorgebracht, de laatste twee dagen van de reis was er geen eten… De mensen hebben een warm onthaal gekregen van van ‘onze’ bewoners in ons huis. In ons werkgebied in Oekraine is het nog relatief rustig, op de raketinslagen in Lviv (225 km) en Ivano Frankivsk (300 km) na. Rondtrekkende bendes en de toenemende criminaliteit zorgen voor veel onrust onder de bevolking en ook het herhaaldelijk luchtalarm (soms zeven keer per dag) is voor veel mensen, met name de vluchtelingen, een enorme belasting. De opstart van schoolactiviteiten binnen ons Sakuracentrum krijgt vorm. In Nederland hebben we een flinke voorraad schoolmateriaal ingekocht dat volgende week naar Oekraine zal worden getransporteerd. Op het Sakura-terrein beschikken we over een eigen (door ons gerenoveerde) schuilkelder uit de Sovjetperiode, in geval van nood kunnen de kinderen binnen enkele minuten van het centrum naar de schuilkelder worden overgebracht. We hopen onze ‘schooldeuren’ in de loop van volgende week te kunnen openen. Wat het transport betreft, wanneer alles goed gaat vertrekt volgende week donderdag een vrachtwagen met hulpgoederen naar Oekraine. We beschikken over o.a. box- springs, een partij nieuwe matrassen, logeerbedden, nieuw meubilair voor de inrichting van onze appartementen, medische apparatuur en medicijnen voor het ziekenhuis in Perechyn, schoolmateriaal, nieuwe wasmachines en koelkasten etc. etc. Ondertussen hebben we de beschikking gekregen over een prachtige magazijnruimte in Rijssen, dat geeft ons de mogelijkheid om voorraden met hulpgoederen aan te leggen. (24-03-2022) Eergisteren maakten we melding van het feit dat 180 kinderen met een psychische beperking waren overgeplaatst naar het westen van Oekraine. De groep bestaat niet alleen uit kinderen maar ook uit mannen. Drie van onze medewerkers vertrokken woensdagmorgen vroeg naar verschillende Epicenters in de regio (zoiets als Gamma of Praxis bij ons) om allerlei goederen in te kopen. De goederen werden in de loop van de dag bij de kinderen/mannen afgeleverd. De kinderen waren in een diepe slaap na de lange reis vanuit het oosten, de m annen hielpen een handje bij het lossen van de hulp goederen. Met regelmaat brengen we zelf specifieke hulpgoederen naar Oekraine. Om deze transporten zo effectief mogelijk te laten verlopen hebben we een nieuwe structuur opgezet, inclusief voorraadbeheer etc. Het eerder genoemde ‘grote transport’ hoopt binnen 1-2 weken naar Oekraine te vertrekken. Vandaag hebben we in Oekraine een grote partij medicijnen kunnen inkopen voor de vluchtelingen die in onze werkregio verblijven. Ook vanuit Nederland hopen we op dit gebied een helpende hand te kunnen bieden en voeren we overleg met een aantal apotheken. In overleg met vrouwenorganisatie ‘Opika’ hebben we vandaag in Nederland een partij speelgoed en schoolmateriaal ingekocht. We hopen deze goederen volgende week naar Oekraine te kunnen vervoeren. Opnieuw heeft ‘Opika’ financiele ondersteuning van ons ontvangen om maaltijden te verzorgen voor de ‘minder bedeelde’ vluchtelingen. (22-03-2022) Vandaag hadden we veel overleg met onze Oekraiense medewerkers en mensen uit onze doelgroepen. Ook in het westen van Oekraine neemt de dreiging toe, vandaag ging het luchtalarm zeven keer af. Gesprekken moesten worden afgekapt omdat de mensen naar schuilkelders, bunkers of andere schuilplaatsen moesten vluchten. Vanavond om 20:00 uur (21:00 uur Oekraiense tijd) werd het weer rustig. Laten we hopen dat het vannacht rustig blijft… Gisteren zijn 180 kinderen met een beperking vanuit het oosten van Oekraine naar onze werkregio vervoerd. De kinderen zijn naar een locatie op 120 km afstand van Perechyn gebracht. Ons is gevraagd om de kinderen in de komende week te ondersteunen in hun eerste levensbehoeften. Twee medewerkers zullen morgen inkopen gaan doen en de kinderen bezoeken. Vandaag hebben we in Nederland weer veel hulpgoederen ingekocht. In Oekraine is brandstof op rantsoen, jerrycans zijn onbetaalbaar, dus kochten we vandaag ook een partij jerrycans. Als alles goed gaat hopen we deze goederen volgende week naar Oekraine te transporteren. Ook het plan om Oekraiense jongeren bedden voor vluchtelingen te laten maken krijgt vorm en de firma Eastborn is opnieuw bereid een partij matrassen beschikbaar te stellen. Ook de oproep via Facebook een logeerbed te doneren heeft al een aantal bedden opgeleverd! Ook hadden we vandaag kort contact met de vrouwenorganisatie ‘Opika’ en hen opnieuw financieel ondersteund in hun werk en voor de aankoop van voedsel voor de vluchtelingen in Perechyn. (20-03-2022) Ernst en Rutger zijn vrijdagmiddag veilig en wel in Nederland teruggekeerd na een bliksembezoek aan Oekraine. De goederen zijn door hen zonder problemen afgeleverd bij ons Sakuracentrum in Perechyn. Onze Oekraiense medewerkers zijn alle dagen op pad en rijden de hele regio door om de goederen (w.o. medicijnen en medische apparatuur) te verspreiden. Op korte termijn vertrekken opnieuw twee bussen met hulpgoederen naar Oekraine en voor begin april staat een groot transport gepland. Gelukkig kunnen we de vluchtelingen in ons appartementencomplex goede opvang bieden. Maar er zijn duizenden vluchtelingen die een plek in een verlaten schoolgebouw of fabriek krijgen, ook in onze regio. Er is een groot tekort aan bedden en matrassen. Ook op deze problematiek willen we ons de komende weken richten. Het zijn niet alleen vluchtelingen die in de knel komen, de hele bevolking lijdt onder de gevolgen van de oorlog. Mensen raken hun baan kwijt en er ontstaan tekorten op allerlei gebied. Ook jongeren uit onze doelgroep zijn hun baan en inkomen kwijtgeraakt. In de afgelopen dagen werken we samen met hen aan een plan om op korte termijn binnen ons Sakura-centrum (stapel)bedden te gaan maken. In een volgende update gaan we daar verder op in. Vandaag hebben we op onze facebook-pagina een oproep geplaatst met de vraag een logeerbed te doneren. Deze logeerbedden hopen we binnen enkele weken naar Oekraine te kunnen transporteren. Op het gebied van voedselvoorziening ontstaan er in de regio gelukkig nog geen tekorten. Vanuit Slowakije en Hongarije wordt veel hulp geboden. We ondersteunen vluchtelingencentra in de regio door o.a. de aanschaf van nieuwe wasmachines, koelkasten en andere witgoedapparatuur. Wat in Oekraine niet (meer) gekocht kan worden schaffen we in Nederland aan. Diverse ziekenhuizen in de regio hebben in de afgelopen dagen opnieuw bij ons aangeklopt met het verzoek om medicijnen en medische apparatuur. We hebben inmiddels al flink wat apparatuur binnen en hopen in de komende week meer te kunnen verzamelen. (16-03-2022) De afgelopen dagen zijn we druk in de weer geweest met het inkopen van allerlei hulpgoederen. Het zijn goederen waar men in Oekraine dringend om verlegen zit. Vanavond om 20:30 uur zijn opnieuw twee vrijwilligers naar Oekraine vertrokken met een flinke bus vol medicijnen, medische apparatuur, een aggregaat en communicatie-apparatuur. Wat er nog meer in zo’n bus zit? De drie keukens in ons appartementencomplex in Perechyn worden uitgebreid met nieuwe magnetrons, keukenapparatuur en pannensets. Een opvangcentrum in het plaatsje Turya Remata krijgt een nieuwe wasmachine. Ook ging er een partij vacuüm verpakte matrassen mee, gratis (!) beschikbaar gesteld door de firma Eastborn ! De resterende ruimte in de bus werd opgevuld met honderden stuks ondergoed, snoep voor kinderen, tandpasta, tandenborstels, shampoo, dekbedden, dekbedovertrekken en kussens. Het geplande ‘grote’ transport hopen we op korte termijn te kunnen realiseren. Onze medewerkers in Oekraine zijn iedere dag in touw met de opvang van vluchtelingen in de regio. Maar we willen graag iets meer voor vluchtelingen, niet-vluchtelingen en kinderen betekenen. Sinds het uitbreken van de oorlog zijn scholen in Oekraine gesloten, hetzelfde geldt voor ons Sakuracentrum in Perechyn. We willen graag de deuren van ons centrum weer openen zodat mensen gebruik kunnen maken van o.a. ons dagcentrum en theater en/of gewoon naar binnen kunnen lopen voor een kop koffie of thee. We hopen dat we hiervoor op korte termijn toestemming krijgen. Samenwerking met lokale/regionale NGO’s krijgt meer en meer structuur, we hebben dagelijks overleg. Twee NGO’s voorzien een groot aantal vluchtelingen in hun eerste levensbehoeften, goederen worden in Oekraine en Slowakije gekocht en door ons gefinancierd. Gelukkig lukt het iedere dag geld naar Oekraine te krijgen. Veel mensen zijn door de oorlog hun baan kwijtgeraakt. Een aantal eigen ‘veldwerkers’ in grote steden (jongeren uit onze doelgroep) voorzien alleenstaande moeders met kinderen van voedsel en andere boodschappen. Op afstand proberen we de jongeren aan het front te ondersteunen, via-via zijn er wel wat mogelijkheden. Af en toe nemen ze (stiekem) contact met ons op… De oorlog is een regelrechte verschrikking. (13-03-2022) De Nederlandse betrokkenheid bij ons werk verbaasd ons iedere dag… Week na week worden vanuit het hele land naast hulpgoederen ook hand- en spandiensten aangeboden. Dat niet alleen, vrijwilligers staan klaar om hulpgoederen naar Oekraine te brengen, bedrijven springen bij in transportkosten en schoolkinderen organiseren allerlei acties. Ook zijn we dankbaar voor de (onmisbare) financiele steun die we ontvangen. Ook namens onze medewerkers en medemensen in Oekraine héél hartelijk bedankt voor al uw hulp. We zijn teruggekomen op het besluit om vrijdag a.s. met een vrachtwagen naar Oekraine af te reizen omdat er rond de benodigde verzekeringen onduidelijkheden blijven bestaan. Wel hopen we op korte termijn een groot transport naar Oekraine te kunnen verzorgen. Toch reizen we in de komende dagen opnieuw met een bus vol specifieke hulpgoederen naar Oekraine w.o. aggregaten, medicijnen, medische materialen en apparatuur. We maken ons wel wat zorgen over onze medewerkers in Oekraine. Al wekenlang werken ze onder hoogspanning voor de vele mensen die naar het westen zijn gevlucht. ‘s Avonds is het onveilig op straat door allerlei rondtrekkend gespuis… In de afgelopen twee nachten ging in tal van plaatsen in West-Oekraine urenlang het luchtalarm af. Tijdens telefoongesprekken kregen we iets mee van dit angstaanjagende geluid. De impact van zo’n alarm op (met name) vluchtelingen behoeft geen nadere uitleg… Alle kamers in ons appartementencomplex in Perechyn zijn bezet. We proberen in de komende week met stapelbedden uit Nederland extra ruimte te creëren. Op dit moment verblijven vele moeders met kinderen in het voormalig internaat. In de afgelopen dagen hebben we boilers en een extra wasmachine aangeschaft en springen we zoveel mogelijk bij in de eerste levensbehoeften. Een kleuterschool is ingericht voor de opvang van vluchtelingen. De pompen voor de watervoorziening waren al lange tijd defect en werden door ons vervangen. Ook vanuit Slowakije komt er hulp voor de vluchtelingen op gang. We richten onze hulp nu ook op de mensen die in kleinere plaatsjes in de regio zijn gehuisvest. De hulp varieert van batterijen voor een gehoorapparaat tot huisvesting van een moeder met kinderen. Jongeren in zowel het oorlogsgebied als in het ‘veilige’ westen krijgen van ons een financiele ondersteuning omdat ze door de oorlogssituatie hun baan zijn kwijtgeraakt. Dinsdag is er opnieuw overleg met diverse NGO’s om de hulpverlening zo gestructureerd mogelijk te krijgen en vooral zo te houden. (10-03-2022) Vandaag hebben we besloten dat we eind volgende week een vrachtwagen met hulpgoederen naar Oekraine sturen. Er zijn nog wat onduidelijkheden wat de verzekering betreft, maar we gaan er vanuit dat ook dit goedkomt. We beschikken over een flinke lading hulpgoederen en in de komende week zal er ongetwijfeld nog wel het één en ander bijkomen. Ook zullen we in de komende dagen via onze facebook-pagina bekend maken welke hulpgoederen we goed kunnen gebruiken voor het transport van volgende week. Het aantal vluchtelingen dat vanuit het oosten naar het veilige westen trekt blijft toenemen, vele moeders met kinderen worden ondergebracht in het voormalig internaat in Perechyn. De opvangmogelijkheden zijn minimaal, we gaan morgen proberen de nood te lenigen door de installatie van boilers en wasmachines. Een aantal niet gebruikte vertrekken in ons appartementencomplex zijn ondertussen ook in gereedheid gebracht voor de opvang van vluchtelingen. Zorgelijk is dat de winkels langzaam maar zeker leegraken. Vanuit Slowakije komen voedseltransporten op gang en we houden er rekening mee dat we op korte termijn ook op het gebied van voedselvoorziening moeten bijspringen. We zijn iedere dag in overleg met een aantal kleinere NGO’s en zoeken naar mogelijkheden om ook samen met hen een goede hulpverlening van de grond te krijgen. (08-03-2022) Gerben en René vertrokken, na een korte overnachting in Perechyn, maandagmorgen weer naar Nederland. Na een voorspoedige reis kwamen beiden afgelopen nacht om 3:00 uur in Nijverdal aan. We zijn blij en dankbaar dat het transport zo goed en zonder problemen is verlopen. Op korte termijn hopen we opnieuw zo’n transport ‘op maat’ te verzorgen. Inmiddels zijn in Oekraine diverse hulpgoederen op de plaats van bestemming aangekomen. Zo beschikt ons appartementencomplex in Perechyn over een extra en gloednieuwe wasmachine voor de vluchtelingen die we onderdak verlenen. Wat transport betreft, de Oekraiense overheid heeft ons benaderd met de vraag een enorme partij (het gaat echt om vrachtwagens vol) medicijnen en medisch materiaal te leveren. De aanschaf- en vervoerskosten zullen door hen worden voldaan. We zijn inmiddels in overleg met diverse partijen in Nederland. Meer dan 20 jaar werken we samen met vrouwenorganisatie ‘Opika’ in Perechyn. De organisatie heeft zich jarenlang ingezet voor (oud)leerlingen van het internaat, bejaarden en zieken. In de afgelopen week is met financiele ondersteuning van ons een distributiecentrum geopend waar vluchtelingen voedsel, medicijnen en allerhande zaken kunnen krijgen. Iedere morgen worden verse producten ingekocht, cakes gebakken en koffie en thee gezet. Het centrum opent dagelijks om 12:00 uur haar deuren en vluchtelingen worden tot in de late avond geholpen. De plaatselijke kleuterschool is ook als opvangcentrum ingericht en ook daar verblijven nu 80 oudere mensen en kinderen. Ook hier zorgt Opika voor het eten en gaan medewerkers samen met de vluchtelingen op zoek naar huisvesting voor een langere periode in de regio. Ook verstrekt Opika kalmerende middelen en is er een professionele psycholoog aangesteld. Onze medewerkers zijn vrijwel de hele dag op pad om goederen en voedsel in te kopen. Zorgelijk zijn wel de stijgende prijzen en de stagnerende voedselvoorziening in de regio. Morgen gaat men onder andere op zoek naar een partij kinderschoenen en worden verschillende opvanglocaties in de regio bezocht om te kijken of we een helpende en/of financiele hand kunnen bieden. (06-03-2022) - Na een voorspoedige reis door Duitsland/Polen en Slowakije arriveerden Gerben   en   René vanmiddag om +/- 13:30 uur bij de Slowaaks/Oekraiense grens. Het was er druk, maar beiden waren verbaasd over hoe goed en geordend de opvang van vluchtelingen is geregeld. Door het vele in- en uitgaande verkeer nam de oversteek met hulpgoederen zeven uur in beslag. Om 21:00 uur arriveerden beiden bij ons Sakura-centrum in Perechyn alwaar de hulpgoederen met hulp van onze Oekraiense medewerkers werden gelost. Dezelfde medewerkers zorgen ervoor dat de goederen morgen op de juiste plekken worden afgeleverd. Gerben en René hopen morgenvroeg (maandagmorgen) weer naar Nederland te vertrekken. Jaren geleden werd het internaat in Perechyn uitgebreid met klassen 10-11. Jongeren konden op die manier twee jaar langer in Perechyn blijven. Een leegstaande kleuterschool op het internaatterrein werd destijds met financiele ondersteuning van CHOE omgevormd tot een woonomgeving voor deze jongeren. Dit gebouw is nu ook in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen. Onze doelgroepjongeren die in ons appartementencomplex wonen dragen zorg voor de opvang van vluchtelingen. Een aantal vluchtelingen zijn alweer vertrokken, anderen melden zich. Ook elders in Perechyn worden (vele) vluchtelingen opgevangen en ook daar springen onze medewerkers bij. De verhalen die ons bereiken van de mensen die uit verre oorden zijn gevlucht zijn niet te beschrijven. We ontvangen veel berichten uit Oekraine met de vraag om hulp. Nog meer berichten ontvangen we van mensen in Nederland met de vraag om informatie, aanbiedingen van hulpgoederen, vrijwilligerswerk etc. etc. We kunnen de stroom vragen en berichten via telefoon/WhatsApp/Messenger/Viber nauwelijks aan. We verzoeken u vriendelijk ons zoveel mogelijk per   mail te benaderen. U kunt uw mail sturen naar choe@wxs.nl en wij zullen deze dezelfde dag beantwoorden. Wilma, Ine en Ina zijn en blijven bereikbaar op de bovengenoemde telefoonnummers. (05-03-2022) - Na heel veel overleg met de Oekraiense overheid kregen we vanmiddag ‘groen licht’ voor het hulptransport. Gerben en René, twee ervaren vrijwilligers, zijn vanavond tegen 21:00 uur naar Oekraine vertrokken en de verwachting is dat zij morgenmiddag bij de Slowaaks/Oekraiense grens zullen arriveren. Hoeveel tijd de oversteek in beslag zal nemen is op dit moment nog niet te zeggen omdat het erg druk is aan de grens. We zijn blij en dankbaar dat het transport door kan gaan omdat, zoals eerder aangegeven, de lading uit specifiek en medisch materiaal bestaat. Wat het vervoer betreft, we willen graag de firma 2Masters   uit Rijssen heel hartelijk bedanken voor de bus die zij gratis ter beschikking hebben gesteld. Zelfs de brandstof voor de reis nemen zij voor hun rekening! Ook vandaag waren we bezig met vluchtelingen in en ook buiten Oekraine. Niet alles is rozengeur en maneschijn als je Oekraine verlaat, verre van dat… De vluchtelingen binnen het appartementencomplex in Perechyn zijn erg blij met de plek die zij hebben gekregen. In de loop van de volgende week zullen zij door een psycholoog uit ons netwerk worden bezocht. We zijn in overleg met lokale/regionale overheden en diverse Oekraiense hulporganisaties over de opvang van vluchtelingen. Er zijn legio plannen en ideeen, maar de meeste plannen zijn niet haalbaar. Het idee om vluchtelingen voor een vergoeding door Oekraiense families te laten opvangen zal verder worden uitgewerkt. Er zijn diverse stichtingen die door ons financieel worden ondersteunt om directe noodhulp aan vluchtelingen te kunnen bieden zoals een maaltijd of medische hulp. Ook vandaag hebben we met verbazing geconstateerd hoeveel mensen ons werk ondersteunen, nogmaals heel veel dank daarvoor! (04-03-2022) - Ondertussen hebben we in Oekraine een enorme voorraad hulpgoederen ingekocht. Daarnaast zijn we in de afgelopen dagen druk in de weer geweest met de samenstelling van een hulptransport ‘op maat’. Onze Oekraiense medewerkers gaven aan ons door aan welke (veelal) specifieke materialen dringend behoefte was, vervolgens gingen we in Nederland op pad om deze aan te schaffen. (Langs deze weg willen we graag Letty Westrik van apotheek   Nijverdal bedanken voor alle kunst- en vliegwerk en ook de firma NEMACO voor de gratis (!) levering van twee gloednieuwe aggregaten.) Vanmiddag werden op de valreep nog wat zaken aangeschaft en om 19:00 uur stond alles, inclusief Gerben en Rene, kant en klaar om naar Oekraine te vertrekken. De invoer van hulpgoederen werd in het afgelopen jaar door de Oekraiense overheid ernstig bemoeilijkt, maar vanwege de oorlog werden de grensovergangen voor humanitaire hulp vorige week wijd open gezet. Tot vanmiddag…. De overheid heeft besloten dat alle humanitaire hulp centraal moet worden verzameld, vervolgens beslist zij wie de hulpgoederen krijgt toebedeeld… Daar kunnen en willen wij niet in meegaan omdat veel goederen, denk aan medicijnen, ‘op maat’ zijn ingekocht. Op dit moment zijn we in overleg met de lokale/regionale overheid en zoeken we naar oplossingen. Het aantal vluchtelingen in ons (tot nu toe veilige) werkgebied blijft toenemen. Ondertussen zijn alle kamers in ons appartementen- complex in Perechyn bezet. Onze medewerkers zijn druk in de weer met het in orde maken van de kamers en jongeren uit onze doelgroep, de bewoners van het complex, doen hun uiterste best om de vluchtelingen een beetje een ‘thuis’ te geven. Er is onduidelijkheid over de grote stroom kinderen die naar Perechyn zou komen, waar de kinderen op dit moment zijn is nog steeds niet duidelijk. Het aantal jongeren dat bij ons aanklopt om financiele hulp neemt toe, gelukkig is het nog steeds mogelijk op afstand een helpende hand te bieden. Vandaag heeft ons niemand benaderd met de vraag of we haar/hem konden helpen uit het oorlogs- gebied te vluchten. Wel werden we herhaaldelijk benaderd door een tweetal moeders die enkele dagen geleden waren meegenomen naar Tsjechië en daar compleet waren verdwaald. Vandaag hebben we overleg gevoerd met diverse (kleine) partnerorganisaties die door ons financieel worden ondersteund. De door hen verleende noodhulp gaat hen tot op heden goed af. De situatie in Oekraine is zéér zorgelijk, een oplossing voor dit conflict tussen Oost en West lijkt niet voorhanden. Net als u vragen we ons meer dan eens per dag af wat we kunnen doen… De oorlog een halt toeroepen kunnen we niet, wel kunnen we onze medemens in Oekraine een helpende hand toesteken. Met verbazing en dankbaarheid zien we iedere dag opnieuw hoeveel mensen ons werk ondersteunen, heel veel dank daarvoor! (02-03-2022) - Onze Oekraiense medewerkers hadden vandaag hun handen meer dan vol aan de opvang van vluchtelingen in onze regio. Ook wij hebben in ons appartementencomplex in Perechyn vluchtelingen gehuisvest. Veel mensen zijn op ‘doorreis’ naar omringende landen als Polen, Slowakije en Hongarije en zijn op zoek naar onderdak voor enkele dagen. Maar er zijn ook vele mensen die Oekraine niet willen verlaten en, zodra het kan, weer terug willen keren naar hun huis. Het westen van Oekraine is op dit moment een veilig gebied. Vandaar dat we vandaag diverse besprekingen hebben gevoerd met onze medewerkers en partnerorganisaties in Oekraine over de opvang van vluchtelingen door Oekraieners in de regio die hun huis en hart willen open stellen voor deze mensen. Als hulporganisatie zouden wij deze opvanggezinnen financieel kunnen ondersteunen. De komende dagen zullen we ons bezighouden met dit plan. Ook vandaag hebben we weer een aantal mensen(kinderen) uit het oorlogsgebied naar het veilige deel van Oekraine kunnen krijgen, het blijft iedere keer weer een uitdaging… In Nederland zijn we vandaag weer op pad geweest om goederen voor het transport bij elkaar te krijgen. Het is hartverwarmend hoe het overgrote deel van de leveranciers/winkeliers reageert. Het is nog steeds de bedoeling dat twee van onze Nederlandse medewerkers vrijdagavond naar Oekraine vertrekken. Gelukkig krijgen we wat struktuur in ons werk, maar de stroom telefoontjes, appjes en e-mails die we ontvangen is overstelpend. Soms kunnen we de stroom niet aan, we vragen uw begrip hiervoor. (01-03-2022) - De opzet van een hulpdepot krijgt vorm, het theater van ons Sakuracentrum is hiervoor ingericht. Ook vandaag is het gelukt geld naar Oekraine te sturen, vandaar dat onze Oekraiense medewerkers opnieuw naar Uzhgorod en Mukachevo (grote stad, 60 km verderop) zijn gereisd om een enorme partij materialen en voedsel in te kopen. Ondertussen zijn er al veel hulpgoederen ingezet en beschikken we over een flinke voorraad voor enkele dagen. Ook is het vandaag gelukt om moeders met kinderen uit het oorlogsgebied te krijgen, ze zijn onderweg naar ‘ons’ gebied waar het veilig is. Met diverse Oekraiense organisaties hebben we ook vandaag weer overleg gevoerd om te kijken waar onze hulp het hardst nodig is. Er is doorlopend contact met jongeren in Oekraine en we proberen hen met raad en daad bij te staan. In Nederland zijn we begonnen met het organiseren van een hulptransport met medicijnen en specifieke materialen waar men in Oekraine om heeft gevraagd. Het is de bedoeling dat twee van onze Nederlandse medewerkers dit weekend naar Oekraine zullen afreizen om de goederen af te leveren. We zijn van plan om, in samenwerking met de regionale/lokale overheid, met regelmaat zo’n samengesteld/doelgericht transport te verzorgen. Binnen enkele dagen zullen we op de website een lijst publiceren met zaken die nodig zijn. De steun van onze achterban is hartverwarmend, langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken! ( 28-02-2022 ) - Met wat kunst en vliegwerk lukt het om geld naar Oekraine over te maken. Onze eigen medewerkers reizen meerdere malen per dag naar Uzhgorod (grote stad 17 kilometer verderop) om allerlei hulpgoederen te kopen. De kinderen die uit het oosten van Oekraine onderweg zijn naar Perechyn zijn nog steeds niet gearriveerd. In overleg met onze partner-organisatie Opika hebben we een plan ontwikkeld voor ondersteuning van families waarvan de man/vader/zoon zich bij het leger heeft gemeld. Op verzoek van de Oekraiense overheid zijn we in Nederland begonnen met het samenstellen van ‘EHBO-pakketten’ en kopen we allerlei materiaal in dat op korte termijn naar Oekraine zal worden vervoerd. ( 27-02-2022 ) - Binnen ons werkgebied is er nog geen sprake van gevechten, wel komt er een grote stroom vluchtelingen op gang. Er zijn honderden kinderen vanuit Oost-Oekraïne onderweg naar Perechyn om o.a. in het plaatselijke internaat te worden gehuisvest. De verwachting is dat de eerste kinderen vandaag zullen arriveren. We proberen met onze Oekraïense medewerkers en lokale overheid iets in de opvang van deze kinderen te betekenen en hebben gisteren matrassen, dekens en kussens aangeschaft. Ook vandaag is er veel materiaal gekocht en morgen richten we ons op de voedselvoorziening. Daarnaast zijn we in Perechyn bezig met de opstart van een hulpdepot voor de toenemende stroom vluchtelingen. Een oude Sovjet-bunker op ons Sakura-terrein is inmiddels bevoorraad en in gereedheid gebracht. Mannen tussen 18-60 jaar oud mogen het land niet meer uit. Veel jongeren die we kennen hebben zich gemeld om mee te vechten aan het front. Anderen krijgen van de overheid het bericht dat ze zich moeten melden. Met een deel van de jongeren hebben we telefonisch contact, met een aantal zijn we het contact kwijtgeraakt. Een aantal achtergebleven families ontvangt inmiddels financiële hulp van ons. Voor de tot op heden verleende hulp hebben we gebruik gemaakt van de financiële reserves voor onze jaarlijkse voedselpakketactie rond de Paasdagen. Uw gift stellen we zéér op prijs en is hard nodig. Bij voorbaat heel hartelijk dank. ( 26-02-2022 ) - Met wat kunst en vliegwerk lukt het om geld naar Oekraine over te maken. Onze eigen medewerkers reizen meerdere malen per dag naar Uzhgorod (grote stad 17 kilometer verderop) om allerlei hulpgoederen te kopen. De kinderen die uit het oosten van Oekraine onderweg zijn naar Perechyn zijn nog steeds niet gearriveerd. In overleg met onze partner-organisatie Opika hebben we een plan ontwikkeld voor ondersteuning van families waarvan de man/vader/zoon zich bij het leger heeft gemeld. Op verzoek van de Oekraiense overheid zijn we in Nederland begonnen met het samenstellen van ‘EHBO-pakketten’ en kopen we allerlei materiaal in dat op korte termijn naar Oekraine zal worden vervoerd.
STICHTING CHOE - ZONNEDAUW 26A - 7443ER - NIJVERDAL - TELEFOON +31 (548) 616352 - EMAIL choe@wxs.nl