[website maken] [website bouwen] [Vakantieplan-Informatieavonden]
[Aanmelding gastouders]
[Selectiecriteria]
[Tandartshulp]
[Afscheidsconcerten]
[CHOE]
[Wie zijn we]
[Wat doen we]
[Werkgroepen]
[Partners]
[Contact]
[Internaat Perechyn]
[Opvanghuis Perechyn]
[Internaat Nizhniy Bistriy]
[Kindertehuis Cinadiewo]
[Zigeunerkampen]
[Andere doelgroepen]
[Gezondheidszorg]
[Straatkinderen]
[Vakantieplan]
[Studentplan]
[Hulpstransporten]
[Busreizen]
[Video]
[Muziek]
[]
[Aanmelding gastouders]
[ANBI]
[Studentplan]

CHOE financiert opleidingen voor Oekraiense kinderen

Studentplan

15 jaar vakantieplan vierden

we met een jubileumconcert

Jubileumconcert

Online aanmelden voor vakantieplan

Aanmelden

Vakantieplan

Sinds 1999 kent Stichting CHOE een vakantieplan. Ouderloze kinderen (8-16 jaar) worden voor een periode van twee of drie maanden ondergebracht bij (geselecteerde) gastgezinnen in Nederland. In 1999 brachten zes kinderen hun zomervakantie in Nederland door, in 2004 was dit aantal uitgegroeid tot 68. De resultaten van ons vakantieplan zijn uiterst positief, het gedrag van de kinderen verbetert en ook de schoolresultaten zijn beter dan voorheen.

 

Deze vorm van hulpverlening kunnen we in Oekraïne niet bieden.

Drie maanden lang een eigen gezin, een eigen plek, aandacht en liefde waar ons inziens ieder kind recht op heeft.

Het aantal gastouders liep in de afgelopen jaren gestaag terug, echter de laatste jaren is er gelukkig weer sprake van een toename.

Ook in 2018 brachten tientallen kinderen hun driemaandelijkse zomervakantie in Nederland door.


We zijn op zoek naar gastouders die tijdens de zomervakantie van 2019 één of twee kinderen (8-16 jaar) onderdak willen bieden.

Ook u kunt zich opgeven voor tijdelijke opvang van een of twee Oekraïense kinderen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie?

Bel even, stuur een mailtje of vul online het aanvraagformulier in!