[website maken] [website bouwen] [CHOE]
[Wie zijn we]
[Wat doen we]
[Werkgroepen]
[Partners]
[Contact]
[Dolia]
[Internaat Perechyn]
[Opvanghuis Perechyn]
[Internaat Nizhniy Bistriy]
[Kindertehuis Cinadiewo]
[Zigeunerkampen]
[Andere doelgroepen]
[Gezondheidszorg]
[Straatkinderen]
[Vakantieplan]
[Studentplan]
[Hulpstransporten]
[Busreizen]
[Video]
[Muziek]
[]
[ANBI]

Opika

CHOE ondersteunt Opika

vrouwenorganisatie Perechyn

  

CHOE organiseert kerstacties voor jong en oud in Oekraine

CHOE helpt ouderloze internaatkinderen in Perechyn

Kerstacties

Perechyn

Straatkinderen

Oekraïne telt duizenden straatkinderen, kinderen die om wat voor reden dan ook genoodzaakt zijn hun bestaan op straat door te brengen.

Veelal zijn de kinderen door hun ouders op straat gezet omdat zij niet langer in staat zijn hen te onderhouden of de kinderen zijn van huis weggelopen omdat zij thuis mishandeld worden.

Vaak komt het voor dat deze kinderen van de straat worden geplukt en ondergebracht worden in internaten en tehuizen.

Veel kinderen kunnen niet wennen aan het strenge regime binnen de tehuizen om vervolgens opnieuw voor het straatleven te kiezen.

Deze kinderen worden ook wel eens 'rioolkinderen' genoemd, dit omdat zij in de onderaardse gangen een slaapplek vinden. Echter, deze gangen hebben niets met een riool te maken. In de gangen lopen buizen met een doorsnee van een halve meter die warm water naar stadswijken transporteren. Daardoor varieert de temperatuur binnen de gangen, met name 's winters, van aangenaam tot bloedheet.


In de regio waar CHOE werkzaam is zijn het vaak zigeunerkinderen en kinderen uit probleemgezinnen die hun dag op straat doorbrengen om vervolgens ‘s avonds weer naar ‘huis’ te gaan. Om iets voor deze kinderen te kunnen betekenen werkt stichting CHOE nauw samen met  verschillende hulporganisaties in de regio.