[website maken] [website ontwerp] [CHOE]
[Wie zijn we]
[Wat doen we]
[Werkgroepen]
[Partners]
[Contact]
[Internaat Perechyn]
[Opvanghuis Perechyn]
[Internaat Nizhniy Bistriy]
[Kindertehuis Cinadiewo]
[Zigeunerkampen]
[Andere doelgroepen]
[Gezondheidszorg]
[Straatkinderen]
[Vakantieplan]
[Studentplan]
[Hulpstransporten]
[Busreizen]
[Video]
[Muziek]
[]
[ANBI]

CHOE ondersteunt Opika

vrouwenorganisatie Perechyn

  

CHOE organiseert vakanties voor Oekraïense kinderen

CHOE zet zich in voor straatkinderen

Straatkinderen

Vakantieplan

Opika

Statuten

NAAM, ZETEL EN DUUR (Artikel 1)

1. De stichting draagt de naam: STICHTING CHOE

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hellendoorn.

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.


DOEL (Artikel 2)

1. De stichting heeft ten doel: het verzorgen van hulpverlening in Oost-Europa, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut

3. De stichting heeft geen winstoogmerk


VERMOGEN (Artikel 3)

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten.