[website ontwerp] [website maken] [CHOE]
[Wie zijn we]
[Wat doen we]
[Werkgroepen]
[Partners]
[Contact]
[Internaat Perechyn]
[Opvanghuis Perechyn]
[Internaat Nizhniy Bistriy]
[Kindertehuis Cinadiewo]
[Zigeunerkampen]
[Andere doelgroepen]
[Gezondheidszorg]
[Straatkinderen]
[Vakantieplan]
[Studentplan]
[Hulpstransporten]
[Busreizen]
[Video]
[Muziek]
[]
[ANBI]

CHOE ondersteunt Opika

vrouwenorganisatie Perechyn

  

CHOE organiseert vakanties voor Oekraïense kinderen

CHOE zet zich in voor straatkinderen

Opika

Straatkinderen

Vakantieplan

Selectiecriteria

Stichting CHOE hanteert de volgende richtlijnen voor de selectie van gastouders:


(1) Man en vrouw (gehuwd of permanent samenwonend) met kind(eren)


(2) Man en vrouw (gehuwd of anderszins samenwonend) zonder kinderen

(3) Alleenstaande man of vrouw met een of meerdere thuiswonende kinderen

(4) Alleenstaande man of vrouw

MINIMUM LEEFTIJD
De minimumleeftijd van een van beide gastouders wordt gesteld op 21 jaar.

MAXIMUM LEEFTIJD
De maximumleeftijd van een van beide gastouders wordt gesteld op +/- 65 jaar. In bijzondere gevallen kan er van deze leeftijd worden afgeweken.

Stichting CHOE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen geen gebruik te maken van het aanbod om als gastgezin op te treden.