[website bouwen] [website ontwerp] [CHOE]
[Wie zijn we]
[Wat doen we]
[Werkgroepen]
[Partners]
[Contact]
[Internaat Perechyn]
[Opvanghuis Perechyn]
[Internaat Nizhniy Bistriy]
[Kindertehuis Cinadiewo]
[Zigeunerkampen]
[Andere doelgroepen]
[Gezondheidszorg]
[Straatkinderen]
[Vakantieplan]
[Studentplan]
[Hulpstransporten]
[Busreizen]
[Video]
[Muziek]
[]
[ANBI]

CHOE ondersteunt Opika

vrouwenorganisatie Perechyn

  

Opika

CHOE organiseert jaarlijks een busreis naar Oekraine

Busreizen

CHOE financiert opleidingen voor Oekraiense kinderen

Studentplan

Cinadiewo

In april 1994 bracht stichting CHOE een oriëntatiebezoek aan Oekraïne en bezocht zij een kindertehuis in Cinadiewo. De situatie was erbarmelijk, in totaal waren in het tehuis 75 weeskinderen ondergebracht.

Aan alles was een tekort, van schoenen tot voedsel, van dekens tot bestek. In oktober 1994 was het voor stichting CHOE mogelijk een eerste helpende hand te bieden. Verschillende malen vertrok een vrachtauto naar Oekraïne om in de behoefte te voorzien. Al snel stelden we onze manier van hulpverlening bij, het leveren van goederen gaf onvoldoende resultaat en veroorzaakte enorme problemen. We zochten naar structurele oplossingen. Zo werden de sanitaire voorzieningen binnen het tehuis verbeterd en uitgebreid en verschillende renovaties aan het tehuis uitgevoerd. Oekraïense bedrijven voerden de opdrachten uit.


In de periode 1994-2006 heeft stichting CHOE met steun van haar achterban een leefbare situatie in Cinadiewo kunnen creëren.

In 2007 werd het tehuis door de Oekraiense overheid omgevormd tot een 'Fosterhome' en sindsdien komen de kinderen weinig tekort.

Voor stichting CHOE werd het mogelijk zich op een andere doelgroep te richten. We onderhouden nog steeds goede contacten met het kindertehuis en bezoeken de kinderen en het personeel regelmatig.  

Momenteel zijn 120 kinderen in het tehuis ondergebracht.