[website ontwerp] [website bouwen] []
[Internaat Perechyn]
[Opvanghuis Perechyn]
[Internaat Nizhniy Bistriy]
[Kindertehuis Cinadiewo]
[Zigeunerkampen]
[Andere doelgroepen]
[Gezondheidszorg]
[Straatkinderen]
[Vakantieplan]
[Studentplan]
[Hulpstransporten]
[Busreizen]
[Video]
[Muziek]
[]
[ANBI]

CHOE bouwt mee aan appartementencomplex

Nieuwbouw

CHOE financiert opleidingen voor Oekraiense kinderen

Studentplan

CHOE organiseert vakanties voor Oekraïense kinderen

Vakantieplan

Jongerengroep Share-UA is één van de interne werkgroepen van stichting CHOE. De groep bestaat uit vijf jongeren, Nadia, Laura en Willemijn Wubs en  Jelmer en Marieke Ploegman. Stuk voor stuk uiterst gemotiveerde jongeren die iets willen betekenen voor kansarme jongeren in Oekraine.


De jongerengroep is sinds december 2015 actief binnen een internaat in het plaatsje Nisniy Bistry alwaar 150 kinderen zijn ondergebracht.

Verveling binnen het internaat is een enorm probleem, vandaar dat de jongerengroep meerdere keren per jaar de internaatkinderen bezoekt en samen met hen allerlei activiteiten organiseert. Daarnaast ontwikkelt de jongerengroep een eigen lesprogramma voor de internaatkinderen.


Ook onderzoekt de jongerengroep op welke manier stichting CHOE haar hulp zo efficient mogelijk kan inzetten binnen het internaat.


Share-UA is ook actief op facebook.


U kunt de jongerengroep financieel ondersteunen door een gift over te maken naar stichting CHOE, op rekeningnummer NL 88 RABO0354815644 onder vernelding van 'Share-UA'. Bij voorbaat hartelijk dank!